Vad är Flasabäcken?
Svar 1: En verklig plats långt borta

Svar 2: En imaginär geografi

Svar 3: Spelplatsen för en begränsad och tämligen torftig litteratur

Svar 4: Den bäck som fordom förband Kälsjärvsträsket med Kalixälven, 
             men som för några generationer sedan förvandlades till ett stort 
             dike i samband med utdikningen av träsket och intilliggande sjöar 

Svar 5: En plats att idka gäddfiske

Svar 6: Ett 18.930 m långt vattendrag i Kalix kommun i östra Norrbotten, 
             som rinner ut i Kalixälven vid Björknäs mellan Gammelgården och Kalix 

Svar 7: Ett kartnamn för en bäck som i själva verket heter Björknäsbäcken vid 
             utloppet i Kalixälven och Kälsjärvsgraven längre upp och i anslutning till 
             det som en gång var det mäktiga Kälsjärvsträsket   
Svar 8: Ämnet för denna webbplats


Underordnade sidor (1): Varför Flasaportalens sista viloplats?